Tallinna Majanduskooli Küsitlus
 
Ryta Klisch
Tel: +372 5541330
Majanduskooli üliõpilane
 
 

Tere!
 
Olen Tallinna Majanduskooli üliõpilane, raamatupidamise erialal ning kirjutan lõputööd teemal  “Kolm parimat raamatupidamise programmi Eesti turul.
Selleks, et parimad välja selgitada, viin läbi küsitluse.
 
Küsitlus on mõeldud raamatupidajate jaoks, seega palun edastada antud kiri Teie ettevõtte raamatupidajale.
 
Võimaluse korral, palun Teil täita alltoodud anonüümne ankeet selleks, et saada ülevaade Eesti majandustarkvara turul toimuvast.
Küsimustele vastamine ei võta Teil rohkem aega kui 2-3 minutit, kuid Teie arvamus minu jaoks on väga tähtis.

Lugupidamisega,

Ryta Klisch
 
 

1. Teie firma majandusühingu vorm on

      
 
 

2.Töötajate arv ettevõttes
      
 
 
3. Kui mitut raamatupidamisprogrammi Teie kasutate      
 
 

4. Missugust raamatupidamisprogrammi Teie kasutate  


      
 
 

5. Teie peamine äritegevus on:  
      
 
 

6. Missuguse kriteeriumi järgi valisite raamatupidamisprogrammi?  
      
 
 

7. Kuidas olete rahul valitud tarkvaraga?

      
 
 
8. Palju maksab Teie poolt valitud raamatupidamisprogramm (kuus)?
      
 
 
9. Kui keeruline on raamatupidamisprogramm (raamatupidaja jaoks)?
      
 
 
10. Kui palju aega võttis Teil tutvumine programmiga?
      
 
 
11. Kes valis programmi?
      
 
 
12. Kas Te olete rahul antud programmi klienditeenindusega?      
 
 
13. Kas Teil esines seoses programmi kasutamisega probleeme või vigu programmis?      
 
 
14. Kas Te täielikult usaldate programmi arvutusi?      
 
 
15. Kas te tahate vahetada oma raamatupidamisprogrammi?
      
 
     
 
 

Created with SurveyExpression Survey Software.