SCPK hälsoenkät 2021
Answers marked with a * are required.
 
1. Stamboksförda namnet eller regnr på din hund?
 
 
2.

Vilket år är din hund född?

 
 
3.

Har din hund någon/några kroniska sjukdomar? (Långvariga eller livslånga sjukdomar).

Skriv i fritext alla kroniska diagnoser som din hund har fått

 
 
4.

Är hunden avliden? 


      
 
 
5.

Vilket kön har din hund?


      
 
 
6.

Är hunden steriliserad eller kastrerad?


      
 
 
7. Om din hund är kastrerad, vilken var orsaken till kastrationen?


      
 
 
8.

Denna fråga svarar du på om du har en tik.

Blir din tik skendräktig?      
 
 
9.

Denna fråga svarar du på om du har en tik.
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?


      
 
 
10.

Denna fråga svarar du på om du har en tik.
Om din tik har blivit behandlad för livmoderinflammation, fick hon sjukdomen i samband med...

      
 
 
11.

Denna fråga svarar du på om du har en hanhund.
Är din hanhund kryptorchid?


      
 
 
12.

Har din hund haft upprepade eller långvariga hudproblem/klåda?


      
 
 
13.

Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom? Flera alternativ kan väljas


      
 
 
14.

Har hudproblemen visat sig vara orsakade av:

      
 
 
15.

Om allergi, vilken typ av allergi var det? Flera alternativ kan väljas
      
 
 
16.

Har hunden någon gång haft problem med ögonen?


      
 
 
17.

Är hunden ögonlyst hos veterinär?


      
 
 
18.

Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm? 


      
 
 
19.

Om din hund har problem med magen, vilket/vilka symtom har hunden haft?

Flera alternativ kan väljas

      
 
 
20.

Fyll i nedan hunden haft någon/några av nedanstående infektioner eller någon annan infektion som inte redan nämnts?

      
 
 
21.

Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel? 


      
 
 
22.

Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall med påverkad medvetandegrad.


      
 
 
23. Medicineras din hund för epilepsi?


      
 
 
24. Har din hund fått diagnosen tumör/cancer?


      
 
 
25. Om din hund har fått diagnosen cancer / tumör, vilken typ är det?
      
 
 
26.

Höftledsdysplasi (HD) - Har din hund haft besvär från sina höfter? Om svar ja, kryssa även i vilket resultat din hund fick från SKK (Om den är SKKröntgad gällande HD.)      
 
 
27.

Armbågsdysplasi (ED) - Har din hund haft besvär från sina armbågar? Om svar ja, kryssa även i vilket resultat din hund fick från SKK (Om den är SKKröntgad gällande ED.)      
 
 
28. Om din hunds höfter eller armbågar inte är SKK-röntgade var är anledningen till detta?
 
 
29.

Har din hund haft osteokondros?


      
 
 
30.

Ryggproblem - Har hunden eller har haft ryggproblem?


      
 
 
31. Om din hund har eller har haft ryggproblem vilken diagnos har hunden? Vid vilken ålder kom besvären?
 
 
32. Är din hunds rygg röntgad i förebyggande syfte?

      
 
 
33.

Kroksvans - Har hunden kroksvans?


      
 
 
34.

Har din hund haft någon annat problem med skelett eller leder?


      
 
 
35.

Har din hund haft kloproblem? 


      
 
 
36.

Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?


      
 
 
37. Har hunden fått diagnosen diabetes?

      
 
 
38.

Har hunden fått diagnosen Addison? 


      
 
 
39. Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning?

      
 
 
40.

Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom?


      
 
 
41.

Har din hund fått diagnosen exokrin pankreasinsufficiens? 


      
 
 
42.

Har hunden någon annan hormonellrubbning? Ange isåfall vilken här nedan.

 
 
43.

Har din hund någon diagnostiserad blödningssjukdom?


      
 
 
44.

Har det hänt att din hund fått ett sår som blött oväntat mycket? Eller fått en oväntat stor blödning efter ett operativt ingrepp?


      
 
 
45.

Har din hund bettfel?      
 
 
46.

Är hunden fulltandad? (42 tänder, 22 i nederkäken och 20 i överkäken)?      
 
 
47. Om din hund saknar tänder, hur många saknas?      
 
 
48. Om din hund saknar tänder, av vilken anledning saknas de?      
 
 
49.

Om hunden haft andra sjukdomar eller andra hälsoproblem, ange vilket/vilka. Ange också hundens ålder och behandling.

 
 
50.

Har din hund fått biverkningar eller en allergisk reaktion av något läkemedel?


      
 
 
51. Finns det något du vill tillägga?
 
     
 
 

Created with SurveyExpression Survey Software.